- တစ္ေပါက္တစ္စက္တို႔ ထိျမည္းၾကည့္လ်ွင္ပင္ ပင္လယ္ေရ၏ အရသာကို ေကာင္းစြာသိရိွ ခံစားႏိုင္သကဲ့သို႔ ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ားသည္လည္း တစ္ခြန္း၊ တစ္၀ါက်မ်ွ ျဖင့္ပင္ ေအးျငိမ္းမႈ ခ်မ္းသာကို လက္ေတြ႔ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။

 

- ကမၻာေပၚရွိ မည္သည့္ေနရာသို႔ ေရာက္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ား၏ ေအးျငိမ္းမႈခ်မ္းသာေသာ အရသာကို အလြယ္တကူ ခံစားသိရိွႏိုင္ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ ဤစာမ်က္ႏွာကို ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

- တရားေတာ္မ်ားနာယူျခင္း၊ ဖတ္ရွဳျခင္း၊ ေလ့က်င့္အားထုတ္ျခင္း၊ ဒါန သီလ ဘာ၀နာ ေကာင္းမႈတို႔ကို ျပဳျခင္းတို႔ျဖင့္ ဘ၀အဆင့္အတန္း၊ အသိဥာဏ္ အဆင့္အတန္းမ်ား တိုးတက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

 

ေဒါက္တာအရွင္ပညိႆရ


 


လစဥ္တရားစခန္းမ်ားကို လတိုင္း၏ (၁)ရက္ေန႔မွ (၇)ရက္ေန႔အထိ ဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင ္ႀကီးၾကပ္၍ ၀ိပႆနာ သတိပဌာန္တရားမ်ား ျပသသင္ၾကား ေပးပါသည္။

 

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ဧၿပီလ(၁၂)ရက္ေန႔မွ (၁၈)ရက္ေန႔ထိ သႀကၤန္အထူးတရားစခန္း ဖြင့္လွစ္ပါသည္။ တရားစခန္း၀င္လိုပါက ဓမၼဒူတ သာသနာ့ရိပ္သာသို႔ စရင္းေပးသြင္းရန္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

 

 

အလွ်ား(၄၀)ေပ၊ အနံ(၃၆)ေပ႐ွိေသာ ၀ိပႆနာ ဓမၼေစတီ(၃)ထပ္ စာၾကည့္တိုက္ကို တည္ေထာင္လွ်က္႐ွိပါသည္။ လွဴဒါန္းလိုပါက ဓမၼဒူတ သာသနာ့ရိပ္သာသို႔ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။