ဆရာေတာ္၏ေထ႐ုပတၱိအက်ဥ္း

 

 

 

မြန္ျပည္နယ္၊ သထံုၿမိဳ႕၊ ေညာင္၀ိုင္းရပ္ေန၊ ဦးေက်ာ္လွိဳင္-ေဒၚျမင့္ၾကည္တို႔မွ 1964 ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ဖြားျမင္သည္။

 

ေတာင္စြန္း ဓမၼဒူတေတာရ ေက်ာင္းတုိက္ ဆရာေတာ္ၾကီး ဘဒၵႏ ၱပညာေဇာတ (အဂၢမဟာ သဒၶမၼ ေဇာတိကဓဇ)ကို ဥပဇၥ်ာယ္ျပဳကာ ရွင္သာမေဏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

 

ေတာင္စြန္း ဓမၼဒူတေတာရ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ မစိုးရိမ္တိုက္ေဟာင္း၊ မစိုးရိမ္တုိက္သစ္၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ မဟာ၀ိသုတာရာမ ေက်ာင္းတိုက္၊ စစ္ကိုင္း ေတာင္ရိုး သဒၶမၼသီတဂူေခ်ာင္တုိ႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ Sri Lanka ႏိုင္ငံႏွင့္ India ႏိုင္ငံတို႔တြင္လည္းေကာင္း ပညာသင္ယူခဲ့ ပါသည္။

 

သာသနဓဇ ဓမၼာစရိယဘြဲ႔ သာသနေဇာတိပါလ ဓမၼာစရိယဘြဲ႔ သာသနဟိတဂဏ ၀ါစကာစရိယဘြဲ႔ မဟာဂႏၱ၀ါစက ပ႑ိတဘြဲ႔ B.A (Myanmar) M.A (Sri Lanka), Ph.D (India) ဘြဲ႔တို႔ကို ရရွိခဲ့သည္။

 

2006 ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဆက္ကပ္ေသာ မဟာဂႏၱ၀ါစက ပ႑ိတဘြဲ႔ေတာ္ကို ရရွိခဲ့သည္။

ဓမၼဒူတ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး အရွင္ပညာေဇာတ ကြယ္လြန္ေတာ္မူသည့္ 1997 ခုႏွစ္မွ 2005 ခုႏွစ္အထိ ေတာင္စြန္း ဓမၼဒူတေတာရ ေက်ာင္းတိုက္နာယက ဆရာေတာ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။


2005 ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ဆယ္မိုင္ကုန္းတြင္ ဓမၼဒူတေတာရ သာသနာ့ရိပ္သာကို တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ကာ ပဓာနနာယက ဆရာေတာ္အျဖစ္ စာေရး၊ စာခ်၊ တရားေဟာ၊ တရားျပကာ သာသနာ့တာ၀န္မ်ားကို မနားမေန ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။